Z czym mogę pomóc

Dlaczego właśnie ja

Icon

Nieprawidłowy rozwój mowy

Icon

Wsparcie leczenia ortodontycznego

Icon

Nieprawidłowa artykulacja

WHAT WE DO

Taking Pediatric Occupational Therapy to the Next Level

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution.
Voice Disorder 80%
Speech Therapy 70%

Co robię

Usługi które świadczę

Our Team

Our Trainers

Opinie

Co mówią rodzice

Mój blog

Mój blog i artykuły

Nalogopedii - Logopeda - Suchy Las, Poznań

Logopedia to dziedzina, która zajmuje się diagnozowaniem i terapią zaburzeń komunikacji i nieprawidłowości w sferze orofacjalnej ( np. obniżona ruchomości warg/ języka). Terapia logopedyczna w Suchym Lesie NaLogopedii skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy mają problemy z rozumieniem mowy, tworzeniem wypowiedzi czy artykulacją głosek.

Zajęcia dla dzieci prowadzone przez logopedę są bardzo ważne, ponieważ to w dzieciństwie kształtują się podstawy prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wczesna diagnoza logopedyczna pozwala na wczesne rozpoczęcie terapii, co zwiększa szanse na osiąganie kolejnych umiejętności. Dzięki terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy mogą poprawić swoją wymowę, płynność mowy, tworzenie wypowiedzi i rozumienie mowy.

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem trudności pojawiających się w rozwoju mowy osób ze spektrum autyzmu. Główne trudności osób ze spektrum autyzmu to komunikacja werbalna/ niewerbalna i rozwój społeczny. Terapia logopedyczna z gabinetem Nalogopedii może pomóc w poprawie umiejętności komunikacyjnych i społecznych osób z ASD (autyzmem).

Niedosłuch to inna przyczyna problemów z mową. Logopeda może przeprowadzić diagnozę wskazującą na deficyty w mowie czynnej/biernej osób z niedosłuchem oraz prowadzić terapię poprawiającą ich komunikowanie.

Trenowanie umiejętności społecznych przez specjalistę to również ważna część terapii logopedycznej. Osoby z zaburzeniami mowy często mają trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz w prowadzeniu rozmów. Logopeda Suchy Las może pomóc w poprawie umiejętności społecznych poprzez prowadzenie zajęć, które skupiają się na nauce akceptacji siebie i innych oraz na nauce komunikacji werbalnej i niewerbalnej.