Metody pracy

Metody pracy

„Idealną metodą jest taka, która wychodzi naprzeciw wszystkim trudnościom napotkanym
przez uczniów, ale to już wcale nie metoda, lecz sztuka i talent. „
Lew Tołstoj

Metody pracy nie są niczym innym jak sposobem współdziałania z pacjentem. Terapia jest
procesem, który powinien przebiegać w zgodzie z potrzebami psychofizycznymi
podopiecznego. Podczas planowania oddziaływań terapeutycznych należy wziąć pod uwagę cele,
które są kluczowe, jednak ich osiąganie nie może przebiegać bez respektowania
indywidualnych prawidłowości rozwojowych i dyspozycji pacjenta.

Terapia jest procesem, na który wpływa sieć wzajemnych zależności, pomiędzy rozwijanymi,
wspieranymi funkcjami, dlatego niemożliwe jest schematyczne działanie zgodnie z jedną
metodą i jej procedurami. W swoich działaniach wykorzystuje elementy różnych metod.

ELEMENTY METOD WYKORZYSTYWANYCH W CZASIE TERAPII:

 • METODA BEHAWIORALNA
 • METODA UCZENIA PRECYZYJNEGO
 • VB-MAPP
 • METODA KOMUNIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ I ALTERNATYWNEJ AAC
 • METODA CASTILLO – MORALLESA
 • METODA INTEGRACJI ODRUCHÓW wg SALLY GODDARD
 • METODA MASGUTOWEJ
 • METODA WERBOTONALNA
 • METODA KRAKOWSKA
 • TERAPIA ZABAWĄ
 • TERAPIA RĘKI