Oferta

Każdy proces terapeutyczny poprzedzony jest diagnozą. Trafna diagnoza jest podstawą podejmowanych oddziaływań terapeutycznych.
Zdefiniowanie problemu jest kluczowe do opracowania skutecznego planu terapii. Nie jest to jednak działanie jednorazowe. Pierwsze spotkanie diagnostyczne ma na celu wskazanie głównych obszarów pracy, jednak każde kolejne ma na celu weryfikacje opanowania wypracowywanych umiejętności.

Prawidłowo przeprowadzana diagnoza wymaga stawiania sobie odpowiednich pytań i poszukiwania odpowiedzi.
Przed pierwszym spotkaniem warto przypomnieć sobie przebieg rozwoju dziecka szczególnie w pierwszym roku życia.

Kwestionariusz do pobrania:  

Pierwszym etapem prowadzenia zajęć jest zbudowanie relacji z dzieckiem, odpowiadanie na jego potrzeby i wzbudzenie motywacji do pracy.

Moja oferta skierowana jest dla osób w każdym wieku.

Oferta

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej (SI)

rozwijanie funkcji poznawczych, koordynację i percepcję zmysłową

Więcej
Diagnoza i terapia logopedyczna / neurologopedyczna

wspieranie całego procesu porozumiewania się z innymi

Więcej
Diagnoza i terapia pedagogiczna

rozwijanie funkcji poznawczych, koordynację i percepcję zmysłową

Więcej
Diagnoza i terapia ręki

ocena rozwoju motoryki dużej i małej, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, koordynacja wzrokowo – ruchowa oraz integracji odruchów.

Więcej
Grupowe zajęcia rozwijające umiejętności społeczne (TUS)

stworzenie przestrzeni do rozwijania umiejętności komunikacyjnych i społecznych w grupie rówieśniczej

Więcej