Grupowe zajęcia rozwijające umiejętności społeczne (TUS)

GRUPOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE (TUS).

Grupowe zajęcia TUS organizowane są w grupach dostosowanych do potrzeb dzieci / młodzieży.
Podczas zajęć głównym celem jest stworzenie przestrzeni do rozwijania umiejętności komunikacyjnych i społecznych w grupie rówieśniczej.
Każdy program opracowywany jest mając na względzie potrzeby i możliwości każdego uczestnika. Wykorzystujemy naturalną metodę uczenia, a więc modelowanie prawidłowych zachowań.
Propozycja ta skierowana jest do osób które przejawiają trudności między innymi w:

  • nazywaniu, rozumieniu i okazywaniu emocji
  • inicjowaniu i podtrzymywaniu rozmowy, kontaktu z rówieśnikami
  • przyjmowaniu pochwał / krytyki
  • dostosowaniu się do reguł panujących w przedszkolu/szkole
  • radzeniu sobie z porażką
  • pracy w grupie
  • adaptacji do nowych sytuacji