Diagnoza i terapia ręki

Autism & Behavioral Services

Głównym celem diagnozy i terapii jest ocena rozwoju motoryki dużej, motorki małej, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, koordynacja wzrokowo – ruchowa oraz integracji odruchów.

Oferta ta skierowana jest do dzieci i młodzieży u których zauważa się:

  • trudności grafomotoryczne ( np. brak zainteresowania rysowaniem / pisaniem, niechęć do manipulowania masami sensorycznymi)
  • obniżony poziom graficzny pisma (trudności podczas pisania, trudności w zachowaniu proporcji między znakami – literami, pisane litery niekształtne i nieprecyzyjne, wolne tempo pisania)
  • trudności w wykonywaniu czynności manualnych ( np. zapinanie guzików, zapinanie zamka, wiązanie sznurowadeł)
  • obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obręczy barkowej i kończyny górnej (np. Nieprawidłowy chwyt przyrządu pisarskiego, zbyt duży / mały nacisk podczas pisania)
  • zachowanie nieprawidłowej postawy podczas działań przy stoliku
  • trudności z koordynacją wzrokowo – ruchową ( np. Trudność podczas rzucania do celu, unikanie zabaw zespołowych)