Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Integracja sensoryczna jest procesem odbierania, łączenia i organizowania informacji sensorycznych z różnych zarządów zmysłów w mózgu. Jest to kluczowe dla naszych umiejętności poznawczych i zachowania tj. Koordynacji ruchowej, uwagi, percepcji, orientacji przestrzennej, przetwarzania językowego i relacji społecznych.

Terapia SI skupia się na:

Propozycja ta skierowana jest do dzieci: