Diagnoza i terapia pedagogiczna

DIAGNOZĘ i TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ -> zajęcia z pedagogiem specjalnym /
surdopedagogiem

Zajęcia rozwijające funkcje poznawcze ( m.in pamięć / koncentrację uwagi ), koordynację i percepcję zmysłową. Celem ćwiczeń zniwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych oraz rozwijanie mocnych stron dziecka.
Propozycja ta skierowana jest do dzieci i młodzieży których rozwój przebiega nieharmonijnie, u których występuje trudność:

  • w opanowaniu pisania i czytania
  • w wykonywaniu operacji matematycznych
  • w rozumieniu związków przyczynowo – skutkowych
  • w zapamiętywaniu
  • w koordynacji wzrokowo – słuchowej, wzrokowo – ruchowej

A także dla uczniów, których umiejętności wykraczają poza te opanowywane w klasie szkolnej.